Tìm

Những kiêng kị theo 12 con giáp khi đặt giường cưới?

  • 10/09/2018 09:34

Trong phong thủy, việc đặt giường cưới theo 12 con giáp đều có những kiêng kị rõ ràng, cụ thể như sau:

Những kiêng kị theo 12 con giáp khi đặt giường cưới?

Những kiêng kị theo 12 con giáp khi đặt giường cưới?

Kiêng kị của người cầm tinh con Chuột

Nếu giường hướng nam Ngọ, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng bắc Sửu sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Trâu

Nếu giường hướng nam Mùi, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Cọp

Nếu giường hướng tây giáp, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng bắc Ất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Mèo

Nếu giường hướng tây Dậu, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng tây Tuất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Rồng

Nếu giường hướng tây Tuất, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Rắn

Nếu giường hướng bắc Hợi, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Ngựa

Nếu giường hướng bắc Tý, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng bắc Sửu, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng bắc Sửu sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Dê

Nếu giường hướng bắc Sửu, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng tây Tuất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Khỉ

Nếu giường hướng đông Dần, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Gà

Nếu giường hướng đông Mão, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng bắc Sửu sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Chó

Nếu giường hướng đông Thìn, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng bắc Sửu, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kị của người cầm tinh con Heo

Nếu giường hướng nam Tỵ, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường ở hướng nam Mão, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân sẽ khó có con nối dõi.