Tìm

Trong phong thủy, việc đặt giường cưới theo 12 con giáp đều có những kiêng kỵ rõ ràng, dưới đây là những kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới theo 12 con giáp cần chú ý:

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Chuột:

 

Nếu giường hướng Nam Ngọ, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn về bệnh tật. Nếu giường ở hướng bắc Sửu sẽ khó có con cháu nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Trâu:

Nếu giường hướng nam Mùi, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường hướng Đông Mão, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Cọp:

 

Nếu giường hướng tây Giáp, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng Bắc Ất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Mèo:

Nếu giường hướng tây Dậu, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng tây Tuất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng Đông Mão, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Rồng:

Nếu giường hướng tây Tuất, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Rắn:

Nếu giường hướng bắc Hợi, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Ngựa:

Nếu giường hướng bắc Tý, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng bắc Sửu, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng bắc Sửu, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Dê:

Nếu giường hướng bắc Sửu, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng tây Tuất, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng đông Mão, sẽ khó có con nối dõi.

 

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Khỉ:

Nếu giường hướng đông Dần, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng nam Mùi, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng tây Thân, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Gà:

Nếu giường hướng đông Mão, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng đông Thìn, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng Bắc Sửu, sẽ khó có con nối dõi.

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Chó:

 

Nếu giường hướng đông Thìn, sẽ làm hai vợ chồng và người nhà bất hòa. Nếu giường hướng bắc Sửu, sẽ gặp nhiều khó khăn bệnh tật. Nếu giường ở hướng Đông Mão, sẽ khó có con nối dõi

Kiêng kỵ trong việc đặt giường cưới của người cầm tinh con Heo:

Nếu đặt giường ở vị trí hướng nam Tỵ, thì tình cảm vợ chồng và gia đình không được hòa thuận. Nếu đặt giường ở vị trí hướng tây Tuất thì gia chủ thường gặp tai họa về bệnh tật. Nếu đặt giường ở vị trí hướng tây thân thì gia chủ sẽ hiếm con cái.

Xem thêm:

Trang trí phòng khách theo phong thủy mang lại công danh, tài lộc cho gia chủ

Bài trí giường ngủ như thế nào để đem lại sức khỏe cho trẻ?